Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Кн. 1-3 Стайн, Джон ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СКАЧАТЬ

Скачать в форматах fb2, pdf, epub

Стайн, Джон Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Кн. 1-3 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Театр абсурду розглянуто на підставі діяльності Сартра, Бекета, Пінтера та Іонеско! Жаррі фігурує як предтеча сюрреалізму. Книга перша розпочинається з історії бунту натуралістів у Франції проти стилістики традиційного театру. Коли реалізм перетворюється на загальноєвропейський рух, увага з паризької сцени переміщується на Майнінгенську трупу та творчість Ібсена як режисера й драматурга в Осло, а також Чехова в Москві. Шоу в Лондоні, Сінга в Дубліні. Новітній авангардний театр в Америці та Британії також посідає символістичні елементи. Символістичні елементи виявлено також у п’єсах Клоделя, Жіроду, Йєтса, Еліота, Лорки та Піранделло. Прослідковано тяглість традиції в роботах Вільямса й Міллера у США та Осборна й Бонда в Англії.В основу другої книги покладено аналіз теорії Вагнера й Ніцше, що їх поширили Апіа та Крейд і які вплинули на пізніші п’єси Ібсена, Метерлінка, режисуру Люнє-По. Театр жорстокості Арто по трактовано у зв’язку з творчістю Пітера Брука. Висвітлено початки Ірландського драматичного руху, а також творчість провідних режисерів та критиків, які працювали в стилістиці реалістичного театру в США після Беласко. Автор розглядає творчість таких постановників як Антуан, Брам, Немирович-Данченко та Станіславський.

Подобные файлы

www.kafesova.ru © 2011-2017. Река жизни