Історія античної цивілізації (В 3-х т. Том 1) Балух В.О. ИСТОРИЯ

СКАЧАТЬ

Скачать в форматах fb2, pdf, epub

Балух В.О. Історія античної цивілізації (В 3-х т. Том 1) ИСТОРИЯ. В приложениях помещены хронологическую таблицу, терминологический словарь, перечень географических названий, греческий календарь, важнейшие греческие праздники, основные единицы мер и весов, список выдающихся государственных, военных и культурных деятелей, предметный, географический и именной указатели, библиографию. Перший том Стародавня Греція висвітлює процес зародження, формування, розквіту і падіння давньогогрецької цивілізації, починаючи з ранньодержавних утворень на Криті та закінчуючи елліністичним Єгиптом, завойованим наприкінці І ст. Для студентов высших учебных заведений, преподавателей школ, колледжей, гимназий, лицеев и всех, кому не безразлична история мировых цивилизаций. до н.э. до н.е. Підручник містить систематичний виклад історії античної цивілізації. Первый том Древняя Греция освещает процесс зарождения, формирования, расцвета и падения давньогогрецькои цивилизации, начиная с раннегосударственных образований на Крите и заканчивая эллинистическим Египтом, завоеванным в конце I в. Материал учебника представлен с учетом требований кредитно-модульной системы обучения. У додатках вміщено хронологічну таблицю, термінологічний словник, перелік географічних назв, грецький календар, найважливіші грецькі свята, основні одиниці мір і ваг, список видатних державних, військових і культурних діячів, предметний , географічний і іменний покажчики, бібліографію.Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, коледжів, гімназій, ліцеїв і всіх, кому не байдужа історія світових цивілізацій.Учебник содержит систематическое изложение истории античной цивилизации. Матеріал підручника поданий з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання.

Подобные файлы

www.kafesova.ru © 2011-2017. Река жизни