Osprey PL WBH 011 Bitwa pod Austerlitz 1805 Ian Castle ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

СКАЧАТЬ

Скачать в форматах fb2, pdf, epub

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Osprey PL WBH 011 Bitwa pod Austerlitz 1805 Ian Castle. Odpowiadajc na to, Pitt realistycznie zauwazy1: „Europa nic ma by zbawiona przez jednego cz1owieka. Dwanacie tygodni pniej Pitt juz nie zy1, a armie Austrii i Rosji - dwch wielkich mocarstw europejskich - by1y pokonane. Nad ca1ym kontynentem dominowa1 jeden tylko cz1owiek, a by1 nim Napoleon Bonapartecesarz Francuzw i krl Italii. Anglia ocali1a sam siebie dziki swoim wysi1kom i - jak ufam - ocali Europ danym przez siebie przyk1adem? Dziewitego listopada 1805 roku lord major Londynu og1osi1 Williama Pitta, premiera Wielkiej Brytanii i zaprzysig1ego wroga napoleonskiej Francji, „zbawicielem Europy. Niedawne wieci o zniszczeniu przez admira1a Horatia Nelsona floty francusko-hiszpanskiej pod Trafalgarem sta1y si powodem do wielkiej radoci.

Подобные файлы

www.kafesova.ru © 2011-2017. Река жизни